Светла Иванова

Светла Атанасова Иванова

Заклет преводач No 01374-1

английски език ⇄ български език

Образование:

Магистър, Английска филология – Лингвистика и превод | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

2010 г. – 2012 г.

Бакалавър, Английска филология | Лингвистика и превод | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

2006 г. – 2010 г.